Expedities

 

Zuidpool In de winter van 2007-2008 bereikte Bernice Notenboom als eerste Nederlandse vrouw de Zuidpool na een tocht van 942 kilometer over het ijs. Vele media besteedde aandacht aan haar aankomst op de Zuidpool .

Climate Alert! Meteen in het voorjaar trok ze daarna naar Groenland om met de Inuit te spreken over de klimaatverandering ter plekke. Ook bezocht ze een wetenschappelijk onderzoekstation op de gletscherkap om de nieuwste onderzoeksmethoden te aanschouwen betreffende het smelten van het ijs.

In 2009 wist zij de top van Mt. Everest te beklimmen. Ook tijdens die expeditie maakte ze het smelten van gletscherijs in de toppen van de Himalaya inzichtelijk voor een breed publiek. Deze expeditie ging gepaard met een expositie voor kinderen in Museon. De documentaire Himalaya Alert werd uitgezonden door de Boeddhistische Omroepstichting.

In 2011 kreeg haar streven om de gevolgen van klimaatverandering tastbaar te maken een vervolg met een kayakreis over de rivier de Niger van drie weken door Mali. De documentaire Desert Alert werd uitgezonden door Omroep Max.

Voor Nederlandse kinderen op scholen hield ze tijdens dit drieluik van expedities blogs bij en was zij regelmatig te zien in het televisie programma Nieuws uit de Natuur. Na iedere tocht bezocht zijn tientallen scholen en liet hen meegenieten van haar avonturen in de vorm van Show&Tells. Leerlingen gaven haar boodschappen mee voor een beter klimaat.

Climate Alert! kreeg een expositie in Space Expo in Noordwijk die tot op heden nog te zien is voor een breed publiek. Satellietbeelden van de aarde en foto’s en voorwerpen van de expedities van Bernice Notenboom vullen elkaar aan om klimaatverandering inzichtelijk te maken en de waarde van concreet onderzoek voor het voetlicht te brengen. Bekijk hier welke scholen zij bezocht met een Show&Tell. Daarna was zij het gezicht van het VPRO programma Climate Chasers, een zesdelige serie over tipping points in het klimaat aan de hand van zes expedities naar verschillende gebieden, die in niet minder dan 45 landen is uitgezonden.

 

Noordpoolexpedities 

Tussen 2014 en 2017 organiseerde zij drie keer een expeditie naar de Noordpool. Hierbij dacht zij dat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn geweest dat een expeditie naar de Noordpool mogelijk was. Het smelten van het Noordpoolijs gebeurt in rap tempo. Het is dun eenjarig ijs geworden. Het meerjarenijs beperkt zich heden ten dage tot een gebied voor de Canadese kust en het gebied dat rond de Noordpool in de zomermaanden geheel ijsvrij is, wordt groter en groter.

Bernice Notenboom liet haar documentaire Seablind over de rol van de scheepvaart zien op de klimaatconferentie in Parijs en op diverse andere politieke bijeenkomsten. Ook het bedrijfsleven wil zij informeren en handvaten geven om daadwerkelijk duurzame keuzes te gaan maken.

Het scholenprogramma van de Noordpoolacademie sluit hier nauw bij aan. Leerlingen van 10 tot 18 jaar worden aangezet en geïnspireerd tot handelen. Zij gaan zelf projecten en acties voor een beter klimaat en een duurzame omgeving daadwerkelijk uitvoeren. Zij worden hierbij uitgerust met onderwijsvaardigheden van de 21ste eeuw. Zo wordt het steeds meer een vanzelfsprekend om change agent te zijn voor een duurzame wereld.

Bernice Notenboom bezocht tussen 2008 en 2014 een groot aantal scholen. Zie voor meer informatie scholenbezoek Bernice Notenboom 2014-2008.